Žádosti a potvrzení ke stažení

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvkové organizace, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde