Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Přijímací řízení

  • Dny otevřených dveří proběhnou na naší škole v následujících termínech:
   • pátek 20. 11. 2020 od 14:00 – 18:00 hodin
   • sobota 21. 11. 2020 od 09:00 – 12:00 hodin
   • pátek 11. 12. 2020 od 14:00 – 18:00 hodin
   • pátek 15. 01. 2021 od 14:00 – 18:00 hodin
   • sobota 16. 01. 2021 od 09:00 – 12:00 hodin
 • Z důvodu COVID-19 neproběhnou na naší škole listopadové dny otevřených dveří. 
 • Z důvodu COVID-19 neproběhne na naší škole prosincový den otevřených dveří.
  • Počet přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022:
   • Obor Informační a komunikační technologie (IKT) – 60 žáků
   • Obor Informační technologie (IT) – 60 žáků
  • Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška konaná z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Testy pro přijímací zkoušku bude vytvářet společnost Cermat. Ilustrační testy, záznamové archy a klíč řešení jsou k dispozici na stránkách https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
  • Na formuláři přihlášky jsou uvedeny dvě školy, na které se žák hlásí. Přihlášku musí žák odevzdat na obě školy. Přijímací zkoušku budou uchazeči o studium konat ve dvou termínech dle pořadí školy na přihlášce. Ve škole uvedené na prvním místě v pondělí 12. 4. 2021 a ve škole uvedené na druhém místě v úterý 13. 4. 2021. Do výsledků přijímacího řízení se započítá lepší výsledek z  testů konaných v prvním a druhém termínu.
  • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou v případě dostatečného počtu zájemců (min. 15 žáků) probíhat na naší škole v období od ledna 2021 do dubna 2021. Bližší informace k přípravným kurzům pro přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. V případě zájmu vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku https://bit.ly/32zPlDF do pondělí 25. 1. 2021 do 12,00. Vyplněním závazné přihlášky projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
  • Povinnou součástí přihlášky do oboru Informační a komunikační technologie (26-45-M/01) je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Vzor předvyplněného lékařského posudku pro obor Informační a komunikační technologie ve formátu .doc a .pdf.
  • O přijetí ke studiu (v 1. kole přijímacího řízení) bude kromě počtu bodů získaných z přijímací zkoušky rozhodovat také prospěch ze základní školy z osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy. Přesná kritéria budou stanovena nejpozději do 31. 1. 2021.