Přijímací řízení

 • Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru IT a IKT. Žádáme přijaté uchazeče o odevzdání „Zápisového lístku“ do 10 pracovních dnů od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. do 12. 6. 2019 na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8,00 do 15,30 hod. nebo zasláním poštou. Neodevzdáním „Zápisového lístku“ do výše uvedeného data se uchazeč vzdává přijetí a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 29.5.2019 ve 14,00.
 • Kritéria pro 2kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020  
 • Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru IT a IKT. Žádáme přijaté uchazeče o odevzdání „Zápisového lístku“ do 10 pracovních dnů od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. do 15. 5. 2019 na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8,00 do 15,30 hod. nebo zasláním poštou. Neodevzdáním „Zápisového lístku“ do výše uvedeného data se uchazeč vzdává přijetí a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 29.4.2019 ve 12,30.
 • Kritéria pro 1kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020  
 • Počet přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020:
  • Obor Informační a komunikační technologie (IKT) – 60 žáků
  • Obor Informační technologie (IT) – 60 žáků
 • Podrobnější informace ke studijním oborům:
 • Dny otevřených dveří
 • Jednotné zkušební schéma konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku – termín Jaro 2019
 • Součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška konaná z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Testy pro přijímací zkoušku bude vytvářet společnost Cermat. Ilustrační testy, záznamové archy a klíč řešení jsou k dispozici zde.
 • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou v případě dostatečného počtu zájemců (min. 15 žáků) probíhat na naší škole v období od ledna 2019 do dubna 2019. Bližší informace k přípravným kurzům pro přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. V případě zájmu vyplňte a odevzdejte přihlášku do středy 23. 1. 2019 do 12,00.
 • Formulář přihlášky pro obor IKT a IT. Na formuláři přihlášky jsou uvedeny dvě školy, na které se žák hlásí. Vyplněnou přihlášku musí žák odevzdat na obě školy. Přijímací zkoušku budou uchazeči o studium konat ve dvou termínech dle pořadí školy na přihlášce. Ve škole uvedené na prvním místě v pátek 12. 4. 2019 a ve škole uvedené na druhém místě v pondělí 15. 4. 2019. Do výsledků přijímacího řízení se započítá lepší výsledek z testů konaných v prvním a druhém termínu.
 • Povinnou součástí přihlášky do oboru Informační a komunikační technologie (26-45-M/01) je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Vzor předvyplněného lékařského posudku pro obor Informační a komunikační technologie ve formátu .doc a .pdf.
 • Termín pro odevzdání přihlášky ke studiu je do pátku 1. 3. 2019.
 • Termíny konání přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019.
 • O přijetí ke studiu (v 1. kole přijímacího řízení) bude kromě počtu bodů získaných z příjímací zkoušky za test z Českého jazyka a literatury a Matematiky rozhodovat také prospěch ze základní školy z osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy. Přesná kritéria budou stanovena nejpozději do 31. 1. 2019.