Přijímací řízení

 

 

 

 

  • Počet přijímaných žáků pro školní rok 2020/2021:
   • Obor Informační a komunikační technologie (IKT) – 60 žáků
   • Obor Informační technologie (IT) – 60 žáků

 

 

 

  • Součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška konaná z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Testy pro přijímací zkoušku bude vytvářet společnost Cermat. Ilustrační testy, záznamové archy a klíč řešení jsou k dispozici zde.

 

  • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou v případě dostatečného počtu zájemců (min. 15 žáků) probíhat na naší škole v období od ledna 2020 do dubna 2020. Bližší informace k přípravným kurzům pro přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. V případě zájmu vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku https://bit.ly/2kLgLDH do pondělí 20. 1. 2020 do 12,00. Vyplněním závazné přihlášky projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

 

  • Formulář přihlášky pro obor IKT IT. Na formuláři přihlášky jsou uvedeny dvě školy, na které se žák hlásí. Přihlášku musí žák odevzdat na obě školy. Přijímací zkoušku budou uchazeči o studium konat ve dvou termínech dle pořadí školy na přihlášce. Ve škole uvedené na prvním místě v úterý 14. 4. 2020 a ve škole uvedené na druhém místě ve středu 15. 4. 2020. Do výsledků přijímacího řízení se započítá lepší výsledek z  testů konaných v prvním a druhém termínu.

 

  • Povinnou součástí přihlášky do oboru Informační a komunikační technologie (26-45-M/01) je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Vzor předvyplněného lékařského posudku pro obor Informační a komunikační technologie ve formátu .doc a .pdf.

 

  • Termín pro odevzdání přihlášky ke studiu je do pondělí 2. 3. 2020.

 

  • O přijetí ke studiu (v 1. kole přijímacího řízení) bude kromě počtu bodů získaných z příjímací zkoušky za test z Českého jazyka a literatury a Matematiky rozhodovat také prospěch ze základní školy z osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy. Přesná kritéria budou stanovena nejpozději do 31. 1. 2020.