Optické komunikace

Anotace

Výuka předmětu Optické komunikace je zaměřena na technologie pro přenos velkého objemu dat na velké vzdálenosti po optických vláknech. Žák si nejdříve osvojí terminologii a postupy jako základ pro pochopení podstaty a principu konkrétních technologií – typy optických vláken a jejich diagnostiky, systémy vlnového multiplexu WDM, zdroje a detektory optického záření, optické zesilovače. Na tento předmět je vázaná praktická výuka ve 4. ročníku.

Hodinová dotace

  • 4. ročník: 1 h týdně