Maturitní zkouška – okruhy

Obor Informační technologie

společná část

Obsahuje 2 povinné zkoušky: český jazyk a literatura a volitelně matematika nebo anglický jazyk

profilová část