Informační centrum

Informační centrum je odborným, studijně-pracovním a čtenářským střediskem pro žáky, pedagogické pracovníky a další zaměstnance školy.

Informační centrum tvoří:  výpůjční protokol, přednášková místnost, studovna odborné literatury, počítačová učebna s přístupem k Internetu, knihovna beletrie

Provozní doba:

ÚTERÝ 12:30 – 15:00
ČTVRTEK 12:30 – 15:00

Výpůjčky: 1 měsíc, 2x prolongace

Druhy dokumentů: beletrie (školní četba, dramata, životopisy, historické romány, detektivky/krimi, sci-fi/fantasy, english literature – knihy v angličtině, dobrodružná literatura, cestopisy, poezie, humorné knihy, sportovní beletrie), odborné monografie, učebnice, slovníky, encyklopedie, mapy, atlasy, technické předpisy, normy, časopisy, CD, DVD, VHS…

Odebíraná periodika: dvoje noviny, 33 titulů časopisů

Informační aparát: knihovní software Clavius, lístkový katalog

Služby: výpůjční, referenční, konzultační, doplňkové

Technické vybavení: 11 PC pro uživatele, kopírka, 2 tiskárny

Knihovní řád je přílohou školního řádu a je k dispozici v informačním centru nebo na studijním oddělení školy.