Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Databázové systémy

Anotace

Cílem předmětu je naučit žáka práci s relačním databázovým systémem s použitím dotazovacího
jazyka SQL.

Hodinová dotace

  • 2. ročník: 3 h týdně