Nabízené kurzy

Program CCNA Exploration se skládá ze čtyř kurzů:

  • CCNA Exploration 1: Základy síťových technologií
  • CCNA Exploration 2: Směrovací protokoly a koncepty
  • CCNA Exploration 3: LAN přepínače a bezdrátové technologie
  • CCNA Exploration 4: Technologie WAN

CCNA Exploration integruje příslušné technické koncepty a poskytuje žákům znalosti potřebné pro úspěšné působení ve studijních programech zaměřených na počítačové sítě. Kurz Základy síťových technologií je první v pořadí a nemá žádné prerekvizity, je však prerekvizitou pro ostatní tři kurzy. Kurz Směrovací protokoly a koncepty je doporučován jako druhý v pořadí. Vzdělávací materiály umožňují žákům vzdělávat se komplexně jak po teoretické tak i po praktické stránce. Kurzy CCNA Exploration také poskytují úvod do pokročilých technologií, jako jsou přenos hlasu a videa, bezdrátové sítě a síťová bezpečnost.