Přenos dat

Anotace

Výuka předmětu Přenos dat je zaměřena na technologie pro přenos velkého objemu dat na velké vzdálenosti po rádiových nebo kabelových prostředcích. Žák si nejdříve osvojí terminologii a postupy jako základ pro pochopení podstaty a principu konkrétních technologií – digitální muldexy PDH, SDH a ATM, družicové a pozemní systémy, R a TV systémy. Na tento předmět je vázaná praktická výuka ve 3. a 4. ročníku formou exkurzí.

Hodinová dotace

  • 3. ročník: 1 h týdně
  • 4. ročník: 1 h týdně