IP telefonie

Anotace

Cílem předmětu IP telefonie je naučit žáka technickou podstatu, principy zpracování hlasu a protokoly používané pro realizaci IP telefonie. Žák zvládne instalaci a konfiguraci IP ústředny (serveru) a koncových zařízení určených pro IP telefonii.

Hodinová dotace

  • 4. ročník: 1 h týdně