Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

 • Dny otevřených dveří proběhnou v těchto dnech:
  • 10.12.2021 pátek (14:00 – 18:00)
  • 14.1.2022 pátek (14:00 – 18:00)
  • 15.1.2022 sobota (9:00 – 12:00)
 • Hygienická opatření pro dny otevřených dveří
  • Pro prezenční účast na dnech otevřených dveří budou muset účastníci (žáci i jejich rodiče) při vstupu do budovy doložit jednu z níže uvedených skutečností:
   a) potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
   b) potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 24 hodin nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
   c) certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní a v případě v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
   Po celou dobu pobytu ve škole pro Vás bude platit povinnost mít zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 (rodiče) a rouškou (žáci).