Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253
tu_vsb
Spolupráce s VŠB – TU Ostrava

Ve čtvrtek dne 12.1.2017 proběhla na naší škole prezentace katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava pro žáky 4. ročníku oboru Informační technologie. V průběhu prezentace byly žákům představeny studijní obory,  » 

olympiada_cj
Olympiáda v českém jazyce, 43. ročník – 2016/2017

30. listopadu 2016 proběhlo školní kolo OČJ. Soutěže se zúčastnilo 28 studentů školy, kteří řešili úlohy jazykové a stylistické.
Mezi úspěšné řešitele se zařadili studenti: D. Krupa, A. Höferová, J. Lukaszczyk, D. Trebichalský.
S výsledkovou listinou s počtem dosažených bodů všech soutěžících a seznamem soutěžících navržených k postupu do okresního kola je možné se již nyní seznámit na hlavní vývěsce školy.  » 

volejbal
Volejbal – okresní finále SŠ

Dne 23. 11. 2016 se žáci naší školy účastnili dalšího kola ve volejbale, které pořádala opět Vítkovická SPŠ v Ostravě – Hrabůvce. Naši hoši po porážkách s Obchodní akademií Poruba 0:2, SPŠEI 0:2, SŠ dopravní 0:2 a Sportovní gymnáziem Ostrava 0:2 se umístili na konečné pěkném 5.  »