storaenso
Exkurze do firmy Stora Enso

V úterý 26.3.2019 se třída 4.C zúčastnila exkurze do firmy Stora Enso. Společnost patří k předním dodavatelům inovativních ekologických řešení v oblasti obalů, biomateriálů, dřevěných výrobků a papíru. Hlavní činností firmy je vývoj a správa informačních a komunikačních systémů sloužících výrobním jednotkám,  » 

fei2019
Exkurze na VŠB – TU Ostrava

Dne 28.1.2019 se žáci 4.ročníku zúčastnili od 9.00 do 13.00 hod. exkurze na VŠB – TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra telekomunikací. V úvodu vedení katedry studentům představilo koncepci katedry včetně možností studia. Následovala přednáška o studijních oborech Telekomunikační technika a Mobilní technologie a přednáška na téma Bezpečně v kyberprostoru.  »