Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253
prijimacky2
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělání do prvního ročníku ve školním roce 2018/2019

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělání do prvního ročníku ve školním roce 2018/2019 pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie.  »