Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Promo video školy

Z důvodu trvání nouzového stavu nebylo možno prezenčně realizovat dny otevřených dveří, které byly naplánovány na listopad a prosinec 2020 a pravděpodobně s pokračující situací kolem Covid-19 nebude možno prezenčně realizovat ani lednové dny otevřených dveří.

Na základě těchto okolností nechala naše škola ve spolupráci s městským obvodem Poruba vytvořit níže uvedené video, které obsahuje informace o nabízených studijních oborech, vybavení laboratoří pro výuku odborných předmětů, uplatnění absolventů a nabízených volnočasových aktivit pro žáky školy.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)