Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k organizaci výuky v období od pondělí 25.1.2021 do čtvrtku 28.1.2021

Dobrý den, 

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 56 o přijetí krizového opatření se s účinností od pondělí 25. ledna 2021 do čtvrtku 28. ledna 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve vzdělávání. Ve čtvrtek ve škole neproběhne předávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 – výpis žáci obdrží v okamžiku, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků středních škol ve vyučování. Ve výše uvedeném období bude výuka všech předmětů (včetně předmětu Praxe) probíhat distanční formou, a to formou on-line výuky s využitím aplikace MS Teams dle běžného rozvrhu hodin. Probírané učivo a absence budou evidovány v elektronické třídní knize prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Při neúčasti na on-line výuce bude vyžadováno omluvení absence jako v případě prezenční výuky ve škole, tj. na základě pravidel stanovených ve školním řádu, oddíl XI. Pravidla pro omlouvání. Ve výše uvedeném období budou mít žáci stravující se ve školní jídelně automaticky odhlášenou stravu.  

V pátek 29.1.2021 budou pololetní prázdniny – tento den nebude probíhat distanční vzdělávání. 

O způsobu výuky (prezenční nebo distanční) od pondělí 1. února 2021 Vás budu informovat v okamžiku, kdy budou zveřejněny patřičné informace.   

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476. 

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)