Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

V návaznosti na vydání vyhlášky č. 211/2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 stanovuje ředitel školy pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která jsou k dipozici zde.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)