Peněžní dar pro dětské centrum Domeček

Vybraný finanční obnos z Mikulášské sbírky a zisk ze školního klubu v celkové výši 8000,- Kč věnuje naše škola Dětskému centru DOMEČEK, příspěvková organizace se sídlem v Ostravě – Zábřehu. Peněžní částka bude určena pro nákup dárků pro děti.

 

Mgr. Pavel Halouzka