Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253
demokracie
30 let demokracie

V průběhu listopadu jsme v naší škole pokračovali v projektech, které připomínají 30. výročí sametové revoluce.
Studenti dokončili návrhy plakátů tematicky souvisejících  s událostmi roku 1989.  Účastnili se znalostního kvízu Listopad 1989 v otázkách. V hodinách společenskovědních předmětů debatovali o změnách,  »