Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Bližší podrobnosti k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu naleznete zde, včetně návrhu smlouvy a podkladů pro nacenění zakázky.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)