Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253
msmt
Informace k testování žáků od pondělí 6. prosince 2021

Žák, který se bude ve škole prezenčně účastnit výuky od pondělí 6. prosince 2021, nesmí mít příznaky infekčního onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) a současně musí být na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictvípřed začátkem vyučování testován samoodběrnými neinvazivními antigenními testy.  » 

promo_video_skoly
Promo video školy

Naše škola ve spolupráci s městským obvodem Poruba vytvořila níže uvedené video, které obsahuje informace o nabízených studijních oborech, vybavení laboratoří pro výuku odborných předmětů, uplatnění absolventů a nabízených volnočasových aktivit pro žáky školy.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)  » 

piškvorky2018
Soutěž v pišqworkách

Dne 23. 11. 2021 se žáci naší školy zúčastnili soutěže v pišqworkách. Soutěž každoročně připravuje studentská organizace STUDENT CYBER GAMES Z.S. Tento rok z důvodu pandemických opatření soutěž proběhla online. V prvním kole soutěže bylo přihlášených 32 týmů.  » 

msmt
Informace k testování žáků od pondělí 22. listopadu 2021

Žák, který se bude ve škole prezenčně účastnit výuky od pondělí 22. listopadu 2021, nesmí mít příznaky infekčního onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) a současně musí být na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictvípřed začátkem vyučování testován samoodběrnými neinvazivními antigenními testy.  » 

potravinova_sbirka
Potravinová sbírka

Naše škola se i letos zapojila do sbírky potravin pro Potravinovou banku při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Žáci a zaměstnanci školy přinesli 133 kilogramů potravin. Výtěžek potravinové sbírky bude předán přímo lidem, kteři se ocitli v nepříznivé sociální situaci.  » 

slovensko_2021
Projekt Erasmus+

Ve dnech 26. 9. – 9. 10. 2021 absolvovali studenti naší školy stáž na SOŠ informačních technologií na Slovenku v Banské Bystrici, v rámci projektu Erasmus +.

V neděli po příjezdu večer nás místní škola štědře přivítala teplou večeří,  »