Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253
prijimacky2
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzděláváni do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie. Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 jsou k dispozici   » 

maturity
Informace ke změnám v konání maturitních zkoušek pro zkušební období jaro 2021 a podzim 2021

Na základě Opatření obecné povahy (MSMT-3267/2021-3), které vydalo MŠMT dne 15. března 2021 dochází k následujícím úpravám v konání maturitních zkoušek pro zkušební období jaro 2021 a podzim 2021:

Základní podmínka přístupu k maturitní zkoušce

maturitní zkoušky ve společné a profilové části v termínu jaro 2021 může konat žák,  » 

kyberneticka_laborator
Kybernetická laboratoř

V průběhu července až září 2020 vznikla na naší škole laboratoř kybernetické bezpečnosti. Laboratoř bude sloužit pro praktickou výuku předmětu Kybernetická bezpečnost, který se vyučuje v oboru Informační a komunikační technologie (26-45-M/01). Žáci se v nové laboratoři seznámí na praktických úlohách s konfiguraci firewallu Cisco ASA 5506,  » 

aj
Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 23. 2. 2021 proběhla na naší škole anglická olympiáda. Z důvodu panující pandemie se soutěž  konala online přes aplikaci Microsoft Teams.  Soutěže se zúčastnilo 28 žáků 1. – 3. ročníků, kteří řešili gramatické úkoly. Sedm nejlepších žáků postoupilo do ústní části,  »