Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253
prijimacky2
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzděláváni do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie. Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 jsou k dispozici   » 

promo_video_skoly
Promo video školy

Z důvodu trvání nouzového stavu nebylo možno prezenčně realizovat dny otevřených dveří, které byly naplánovány na listopad a prosinec 2020 a pravděpodobně s pokračující situací kolem Covid-19 nebude možno prezenčně realizovat ani lednové dny otevřených dveří.

Na základě těchto okolností nechala naše škola ve spolupráci s městským obvodem Poruba vytvořit níže uvedené video,  » 

kyberneticka_laborator
Kybernetická laboratoř

V průběhu července až září 2020 vznikla na naší škole laboratoř kybernetické bezpečnosti. Laboratoř bude sloužit pro praktickou výuku předmětu Kybernetická bezpečnost, který se vyučuje v oboru Informační a komunikační technologie (26-45-M/01). Žáci se v nové laboratoři seznámí na praktických úlohách s konfiguraci firewallu Cisco ASA 5506,  »