Informační technologie (18-20-M/01)


Charakteristika oboru

Studium oboru Informační technologie je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia. Absolvent získává střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o informační technologie, operační systémy, hardware, počítačové sítě, programování, tvorbu www stránek a počítačovou grafiku. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi získali teoretické vědomosti a praktické zkušenosti ve výše uvedených oblastech, pracovali s osobním počítačem a jeho aplikačním programovým vybavením, dalšími prostředky ICT, využívali adekvátní zdroje informací a efektivně s informacemi pracovali. Důraz je kladen na sestavování a správu hardwaru, na práci se základním programovým vybavením, na práci s aplikačním programovým vybavením, na navrhování, realizování a administraci počítačových sítí (Cisco academy), na programování a vyvíjení uživatelských, databázových a webových řešení.

Zdravotní způsobilost žáků ke studiu

Žáci při studiu vykonávají pouze činnosti, které dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů spadají do I. kategorie.

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. nejsou pro tento studijní obor stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče, tzn. obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.


Uplatnění absolventů

  • návrh a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení
  • údržba prostředků IT z hlediska HW
  • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení
  • instalace a správa aplikačního SW
  • instalace a správa OS
  • návrh, realizace a administrace počítačových sítí
  • kvalifikovaný prodej prostředků IT včetně poradenství
  • obecná i specializovaná podpora uživatelských prostředků IT

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce počítačových sítí, obchodník s prostředky IT aj. Absolventi oboru Informační technologie se mohou ucházet o navazující studium na vysokých školách technického zaměření, kde mohou prohloubit vědomosti získané studiem tohoto oboru – např. VŠB – TU Ostrava, Ostravská univerzita, VUT Brno, ČVUT Praha, aj.


Seznam a popis vyučovaných odborných předmětů


Učební plán dle ŠVP


logo_msk.png, 10kB


Organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

prispevkova_organizace.png, 12kBKde nás najdete

Mapa
logo_skoly.png, 3,4kB

Opavská 1119/12
Ostrava-Poruba
708 61


GPS souřadnice parkoviště:

49.8307619N, 18.1847750E
N 49°49.84572', E 18°11.08650'
49°49'50.743"N, 18°11'5.190"E

Zobrazit úplný kontakt

Návštěvnost stránek

TOPlist

Školní rok 2016/2017

září 2016     říjen 2016     listopad 2016     prosinec 2016     leden 2017    

únor 2017     březen 2017     duben 2017     květen 2017     červen 2017

Školní rok 2015/2016

září 2015     říjen 2015     listopad 2015     prosinec 2015     leden 2016    

únor 2016     březen 2016     duben 2016     květen 2016

Školní rok 2014/2015

září 2014     říjen 2014     listopad 2014     prosinec 2014     leden 2015    

únor 2015     březen 2015     duben 2015     květen 2015