Aktuální informace

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Bližší podrobnosti k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu naleznete zde, včetně návrhu smlouvy a podkladů pro nacenění zakázky.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Informace pro zákonné zástupce přijatých uchazečů ke studiu

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků přijatých do 1. ročníku se budou konat v pondělí 11.9.2017 od 16,00 v budově školy.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Maturitní zkouška byl vložen rozpis maturitních komisí pro termín podzim 2017 pro třídy 4.A, 4.B a 4.C, rozpis praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro termín podzim 2017 pro třídy 4.A, 4.B a 4.C a rozpis ústních maturitních zkoušek pro termín podzim 2017 pro třídy 4.A, 4.B a 4.C.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Pět studentů z 2.B se zúčastnilo dobrodružné expedice v rámci DofE – Vévoda z Edinburgu

Ve dnech 19.6 až 22.6 jsme v doprovodu p. učitele Bureše a p. učitele Koníčka absolvovali 4denní expedici, která nás zavedla na druhou stranu republiky. Tam jsme se rozhodli sjet řeknu Vltavu. První den nás čekala zdlouhavá cesta do Vyššího Brodu, kde na nás čekaly naše kajaky, které nás měly doprovázet na naší cestě po řece Vltavě, až do cíle. Na náš dopravní prostředek nás připravila cvičná expedice. Tehdy jsme sjížděli řeku Moravici, takže jsme neměli velké problémy zvládnout naše loďky a mohli jsme se vrhnout vzhůru do nekonečna temných vod. Náš první cíl byl Kemp u Nojdy. Po příjezdu jsme si postavili stany, uvařili teplou večeři a šli spát. Byl to dlouhý den a všichni již byli unavení. Druhý den jsme si dali načas a vyrazili jsme až odpoledne. Náš cíl byl kemp Vltavan. Cesta byla dlouhá, takže jsme dorazili těsně před večerem. Po příjezdu jsme si postavili stany, ohřáli si večeři, a ještě za světla vyrazili do nedalekého Krumlova na noční prohlídku. Český Krumlov je opravdu krásné město. Prošli jsme si ho, podívali se na hrad a poté se vydali zpět do kempu. Třetí den jsme si dali opět načas. Vyjížděli jsme až po poledni, kde nás stihla přeháňka, u které jsme si mysleli, že jsme se jí úspěšně vyhnuli. Tato "přeháňka" nás však následovala skoro celou cestu až do našeho posledního kempu Zlatá Koruna. Naštěstí se počasí během cesty vyjasnilo, takže na nás při tom dešti svítilo sluníčko. Zlatá Koruna byl náš poslední kemp, po příjezdu jsme odevzdali naše lodě a vrhli se na stavění stanu. Nějakou náhodou přestalo pršet zrovna po tom, co jsme dorazili do kempu. Takže jsme již stavěli v suchu. Kromě tohoto dne jsme měli nádherné počasí po celý čas našeho pobytu na vodě. V našem posledním kempu jsme se přidali ke skupině čerstvých maturantů, se kterýma jsme strávili zbytek večera u teplého ohně. Čtvrtého dne jsme vstávali už o něco dřív. Sbalili jsme si naše věci, udělali snídani zároveň s obědem a vydali se na poslední cestu. Cestu domů.
Na vodu se každý nedostane, o to víc jsme za ten zážitek vděčni.
Celá expedice se náramně povedla, i počasí nám přálo a pořádně jsme si to tam užili. V průběhu se nikomu nic naštěstí nestalo, takže až na pár mokrých stovek a zvlhlých mobilů jsme všichni dorazili domů v pořádku.

Fotografie z expedice jsou k dispozici zde.

David Komínek, 2.B

Nové číslo školního časopisu

3. vydání školního časopisu TelePis je k dispozici ke stažení zde.

Lucie Solková (šéfredaktorka časopisu)

Prezentace firmy OKIN

Ve středu 14.6.2017 proběhla na naší škole prezentace firmy OKIN BPS pro žáky 3. ročníku. Firma OKIN je předním zaměstnavatelem v oblasti informačních technologií (správa počítačových sítí) v MSK a současně dlouhodobým partnerem naší školy. Zástupci firmy OKIN představili oblasti, kterým se věnují a především požadavky, které jsou nezbytné pro přijetí potenciálních uchazečů o zaměstnání.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Český den proti rakovině

Dne 10. 5. 2017 proběhl 21. ročník celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině pořádaný Ligou proti rakovině Praha. Tento ročník byl zaměřen na skupinu nádorů hlavy a krku. 20 žáků třídy 3.A nabízelo kytičky v ulicích města a podařilo se jim vybrat 14830,- Kč.

Mgr. Pavel Halouzka

Zpráva pro maturanty

Do sekce Studium/Maturitní zkouška byly vloženy rozpisy maturitních komisí tříd: 4.A, 4.B a 4.C pro termín jaro 2017.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Studium/Maturitní zkouška byl vložen rozpis praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro třídy 4.A, 4.B a 4.C a zadání praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro třídy 4.A, 4.B a 4.C.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělání do 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie.
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení jsou k dispozici zde.
Vyplněnou přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podejte nejpozději do středy 1.3.2017.
Bližší informace o studijních oborech a formuláře přihlášek naleznete v sekci Studium/Přijímací řízení.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na naší škole již proběhly.

Individuální prohlídka školy je možná po telefonické domluvě na čísle: 596 912 253.

Informační leták je ke stažení zde.
Informace k přijímacímu řízení naleznete zde.
Bližší informace ke studijním oborům Informační a komunikační technologie a Informační technologie.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Studium/Maturitní zkouška byla vložena témata ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky třídy 4.A (TZOP I. a TZOP II.),
4.B (TZOP I. a TZOP II.) a 4.C (TZOP I. a TZOP II.) pro termín jaro 2017.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Maturitní zkouška bylo vloženo jednotné zkušební schéma pro termín Jaro 2017, včetně jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek společné části MZ pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek kategorie SPUO-1, žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek kategorie SPUO-2 a pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek kategorie TP-1.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce maturitní zkouška byl vložen rozpis maturitních zkoušek pro termín Jaro 2017, který obsahuje termíny konání jednotlivých částí maturitní zkoušky. Tento rozpis je ke stažení také zde.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Maturitní zkouška byl vložen seznam literálních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury pro maturitní období jaro 2017 a podzim 2017. Tento seznam je ke stažení také zde.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Maturitní zkouška byl vložen seznam témat školních zkušebních úloh z anglického jazyka pro maturitní období jaro 2017 a podzim 2017. Tento seznam je ke stažení také zde pro obor IT a IKT.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

logo projektuRegistrační číslo projektu:

2016-1-CZ01-KA102-023209

Název projektu:

Za odbornými znalostmi do EU

Období projektu:

01.09.2016 – 31.08.2017

Popis projektu:

Projekt Erasmus+ je zaměřen na realizaci výměnných stáží žáků naší školy do partnerských škol v zahraničí. Cílem projektového záměru je poznávání, získávání a vyměňování nových technických zkušeností a dovedností mezi žáky a pedagogickými pracovníky naší školy a žáky a pedagogických pracovníků partnerských škol. Projekt se zaměřuje na oblasti informačních technologií, počítačové grafiky, elektroniky, telekomunikační techniky, robotiky a počítačových sítí. Projekt řeší potřeby absolventa - naučit samostatně vyhledávat řešení zadaného problému, flexibilitu, schopnost úvahy a rozhodování, práce v týmu a komunikační dovednosti v cizím jazyce.

V rámci projektu bude uplatněn evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). V rámci každé mobility budou uplatněny jedna až dvě jednotky výsledků učení, které budou přesně specifikovat rozsah požadovaných znalostí a současně způsob ověření dosažených znalostí.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 36 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 14 dnů.

Časový harmonogram stáží:

  • stáž v Banské Bystrici      25.09.2016 – 08.10.2016
  • stáž ve Varšavě                09.10.2016 – 22.10.2016
  • stáž v Krakově                 12.03.2017 – 25.03.2017
  • stáž v Bratislavě               26.03.2017 – 08.04.2017

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)


logo_msk.png, 10kB


Organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

prispevkova_organizace.png, 12kBKde nás najdete

Mapa
logo_skoly.png, 3,4kB

Opavská 1119/12
Ostrava-Poruba
708 61


GPS souřadnice parkoviště:

49.8307619N, 18.1847750E
N 49°49.84572', E 18°11.08650'
49°49'50.743"N, 18°11'5.190"E

Zobrazit úplný kontakt

Návštěvnost stránek

TOPlist

Školní rok 2016/2017

září 2016     říjen 2016     listopad 2016     prosinec 2016     leden 2017    

únor 2017     březen 2017     duben 2017     aktuální informace

Školní rok 2015/2016

září 2015     říjen 2015     listopad 2015     prosinec 2015     leden 2016    

únor 2016     březen 2016     duben 2016     květen 2016

Školní rok 2014/2015

září 2014     říjen 2014     listopad 2014     prosinec 2014     leden 2015    

únor 2015     březen 2015     duben 2015     květen 2015