Přijímací řízení

  • Počet přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019:
   • Obor Informační a komunikační technologie (IKT) – 60 žáků
   • Obor Informační technologie (IT) – 60 žáků
  • Podrobnější informace ke studijním oborům:
  • Dny otevřených dveří
  • Součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška konaná z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Testy pro přijímací zkoušku bude vytvářet společnost Cermat. Ilustrační testy, záznamové archy a klíč řešení jsou k dispozici zde.
  • Termín pro odevzdání přihlášky ke studiu je do středy 1. 3. 2018.
  • O přijetí ke studiu (v 1. kole přijímacího řízení) bude kromě počtu bodů získaných z příjímací zkoušky za test z Českého jazyka a literatury a Matematiky rozhodovat také prospěch ze základní školy z osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy. Přesná kritéria budou stanovena nejpozději do 31. 1. 2018.