Přijímací řízení

  • Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
  • Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oboru IKT.
  • Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
  • Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oboru IT a IKT.
  • Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
  • Počet přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019:
   • Obor Informační a komunikační technologie (IKT) – 60 žáků
   • Obor Informační technologie (IT) – 60 žáků
  • Podrobnější informace ke studijním oborům:
  • Dny otevřených dveří
  • Součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška konaná z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Testy pro přijímací zkoušku bude vytvářet společnost Cermat. Ilustrační testy, záznamové archy a klíč řešení jsou k dispozici zde.
  • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou v případě dostatečného počtu zájemců (min. 15 žáků) probíhat na naší škole v období od února 2018 do dubna 2018. Bližší informace k přípravným kurzům pro přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. V případě zájmu vyplňte a odevzdejte přihlášku do středy 24. 1. 2018 do 12,00.
  • Formulář přihlášky pro obor IKT a IT. Na formuláři přihlášky jsou uvedeny dvě školy, na které se žák hlásí. Vyplněnou přihlášku musí žák odevzdat na obě školy. Přijímací zkoušku budou uchazeči o studium konat ve dvou termínech dle pořadí školy na přihlášce. Ve škole uvedené na prvním místě ve čtvrtek 12. 4. 2018 a ve škole uvedené na druhém místě v pondělí 16. 4. 2018. Do výsledků přijímacího řízení se započítá lepší výsledek z testů konaných v prvním a druhém termínu.
  • Povinnou součástí přihlášky do oboru Informační a komunikační technologie (26-45-M/01) je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Vzor předvyplněného lékařského posudku pro obor Informační a komunikační technologie ve formátu .doc a .pdf.
  • Termín pro odevzdání přihlášky ke studiu je do čtvrtku 1. 3. 2018.
  • Termíny konání přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018.
  • O přijetí ke studiu (v 1. kole přijímacího řízení) bude kromě počtu bodů získaných z příjímací zkoušky za test z Českého jazyka a literatury a Matematiky rozhodovat také prospěch ze základní školy z osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy. Přesná kritéria budou stanovena nejpozději do 31. 1. 2018.