Maturitní okruhy, TZOP II., Počítačové sítě, obor IT

obor: IT

název zkoušky: Teoretická zkouška z odborných předmětů II.

předmět: Počítačové sítě

  • vrstvové komunikační modely ISO/OSI a TCP/IP
  • funkce a protokoly aplikační vrstvy
  • transportní vrstva
  • síťová vrstva a IP adresace
  • linková vrstva a Ethernet
  • fyzická vrstva
  • směrovač a statické směrování
  • dynamické směrovací protokoly
  • směrovací protokol RIP
  • směrovací protokol EIGRP
  • směrovací protokol OSPF
  • hierarchický návrh LAN sítí a konfigurace přepínače
  • VLAN a směrování mezi nimi
  • VLAN trunking protocol (VTP) a spanning-tree protocol (STP)
  • bezdrátové technologie