Maturitní okruhy, Český jazyk a literatura, obor IKT