prijimacky2
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělání do prvního ročníku ve školním roce 2018/2019

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělání do prvního ročníku ve školním roce 2018/2019 pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie.  » 

matematika2018
Školní kolo matematické soutěže

2. března 2018 proběhlo školní kolo matematické soutěže. Celkem se zúčastnilo 32 žáků ve 4 kategoriích.
Úspěšní řešitelé mohou postoupit do celostátní matematické soutěže, která se koná 23. března 2018 na SŠ elektrotechnické v Ostravě.
Úspěšní řešitelé školního kola matematické soutěže:
1.  » 

edison
Projekt Edison

Ve dnech 19. – 23. února se naše škola už po druhé zapojila do projektu Edison pořádaný firmou Aiesec. Tento rok do naší školy přijeli tří stážísti, studentka z Ruska a dva studenti z Číny a Indonésie.  »