Aktuální informace

Zpráva pro maturanty

Do sekce Studium/Maturitní zkouška byly vloženy rozpisy maturitních komisí tříd: 4.A, 4.B a 4.C pro termín jaro 2017.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Studium/Maturitní zkouška byl vložen rozpis praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro třídy 4.A, 4.B a 4.C a zadání praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro třídy 4.A, 4.B a 4.C.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Školní kolo matematické soutěže

28. února 2017 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže.

Celkem se zúčastnilo 23 žáků ve 4 kategoriích.
Nejlepší řešitelé:
1. ročník - Alexandr Fendrych
2. ročník - David Hrdlička
3. ročník - Daniel Bortolotti
4. ročník - Daniel Krupa

Tito žáci postupují do celostátní matematické soutěže, která se koná 31. března 2017 na SŠ elektrotechnické v Ostravě.

Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů do další soutěže.

Mgr. Kateřina Lašková

Nové číslo školního časopisu

2. vydání školního časopisu TelePis je k dispozici ke stažení zde.

Lucie Solková (šéfredaktorka časopisu)

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Edison na Teleinformatice

Ve dnech 20. – 24. února se naše škola zapojila do projektu Edison, který zajistila firma Aiesec.. V rámci projektu se představily tři stážistky z Mexika, Číny a Tchaj-wanu, které studentům prezentovaly svoji zemi a vedly s nimi konverzaci. To probíhalo v hodinách anglického jazyka všech tříd a skupin – každá z dívek takto vedla 20 vyučovacích hodin. Studenti získali povědomí o kultuře daných zemí a samozřejmě si procvičili své dovednosti. Ohlas byl velmi pozitivní, jistě to nebylo naposledy, co jsme se Edisona účastnili.

Fotografie můžete shlédnout zde.

Mgr. Barbora Kohoutková

Prezentace firmy OKIN

Ve čtvrtek 23. 2. 2017 proběhla na naší škole prezentace firmy OKIN BPS pro žáky 4. ročníku oboru Informační a komunikační technologie a Informační technologie.
Firma OKIN je předním zaměstnavatelem v oblasti informačních technologií (správa počítačových sítí) v MSK a současně dlouhodobým partnerem naší školy. Zástupci firmy OKIN představili oblasti, kterým se věnují a především požadavky, které jsou nezbytné pro přijetí potenciálních uchazečů o zaměstnání.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

EKOENERGIE 17 – Smart region (Workshop k projektu)

Naše škola uspořádala 15. února 2017 workshop k projektu EkoEnergie 17 – Smart region. Projekt jsme vyhlásili ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Do projektu se zapojilo 21 žáků základních škol a 15 žáků středních škol Moravskoslezského kraje.
Žáky doprovázelo 16 pedagogů.
Žáci získali na workshopu nové informace a zkušenosti, které jim předali zástupci VŠB – TU Ostrava z Institutu environmentálního inženýrství Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. a Ing. Dalibor Surovka, Ph.D. a to v těchto oblastech:

  • Smart region – zelená budoucnost Moravskoslezského kraje
  • Úspory energií jsou cool
  • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
  • Užitečné odpady a jejich následné využití

Žáci si zvolí jedno z těchto témat, které pak zpracují do prezentace, s níž vystoupí v rámci soutěže, která proběhne 5. dubna 2017 na naší škole. Byli jim také předány informace k vypracování prezentací.

Součástí workshopu byla exkurze na téma Elektromobil Studentcar, která se uskutečnila na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB TU Ostrava na katedře materiálů a technologií pro automobily.

Atmosféra na workshopu byla výborná, všichni se těšili velké spokojenosti a my se těšíme na finále soutěže k projektu dne 5. dubna 2017.
Děkujeme VŠB TU Ostrava za spolupráci a všem zúčastněným za účast.
Soutěžícím přejeme hodně štěstí.

Fotogalerie k workshopu je k dispozici zde.Mgr. Emília Justová (koordinátorka EVVO)

Prezentace firmy CGI IT Czech Republic

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 proběhla na naší škole prezentace firmy CGI IT Czech Republic pro žáky 4. ročníku oboru Informační technologie. Firma CGI IT Czech Republic se zabývá IT řešením (vývojem aplikací) pro své zákazníky v ČR a v dalších zemích. Zástupci firmy CGI IT Czech Republic představili oblasti, kterým se věnují a především požadavky, které jsou nezbytné pro přijetí potenciálních uchazečů o zaměstnání.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělání do 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie.
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení jsou k dispozici zde.
Vyplněnou přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podejte nejpozději do středy 1.3.2017.
Bližší informace o studijních oborech a formuláře přihlášek naleznete v sekci Studium/Přijímací řízení.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na naší škole již proběhly.

Individuální prohlídka školy je možná po telefonické domluvě na čísle: 596 912 253.

Informační leták je ke stažení zde.
Informace k přijímacímu řízení naleznete zde.
Bližší informace ke studijním oborům Informační a komunikační technologie a Informační technologie.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Studium/Maturitní zkouška byla vložena témata ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky třídy 4.A (TZOP I. a TZOP II.),
4.B (TZOP I. a TZOP II.) a 4.C (TZOP I. a TZOP II.) pro termín jaro 2017.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Maturitní zkouška bylo vloženo jednotné zkušební schéma pro termín Jaro 2017, včetně jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek společné části MZ pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek kategorie SPUO-1, žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek kategorie SPUO-2 a pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek kategorie TP-1.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce maturitní zkouška byl vložen rozpis maturitních zkoušek pro termín Jaro 2017, který obsahuje termíny konání jednotlivých částí maturitní zkoušky. Tento rozpis je ke stažení také zde.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Maturitní zkouška byl vložen seznam literálních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury pro maturitní období jaro 2017 a podzim 2017. Tento seznam je ke stažení také zde.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Maturitní zkouška byl vložen seznam témat školních zkušebních úloh z anglického jazyka pro maturitní období jaro 2017 a podzim 2017. Tento seznam je ke stažení také zde pro obor IT a IKT.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Školní zájezd do Londýna

V březnu příštího roku opět organizujeme poznávací zájezd do Londýna.
Termín: 22. - 26. 3. 2017, cena zájezdu 5840,-Kč (pro studenty do 17ti let včetně), 6080,-Kč (pro studenty od 18-ti let). Závaznou přihlášku se zálohou 3000,- Kč prosíme odevzdat do 15. 1. 2017.
Bližší informace u Mgr. Bardaševské a Mgr. Wiesnerové.

Mgr. Marcela Bardaševská

Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

logo projektuRegistrační číslo projektu:

2016-1-CZ01-KA102-023209

Název projektu:

Za odbornými znalostmi do EU

Období projektu:

01.09.2016 – 31.08.2017

Popis projektu:

Projekt Erasmus+ je zaměřen na realizaci výměnných stáží žáků naší školy do partnerských škol v zahraničí. Cílem projektového záměru je poznávání, získávání a vyměňování nových technických zkušeností a dovedností mezi žáky a pedagogickými pracovníky naší školy a žáky a pedagogických pracovníků partnerských škol. Projekt se zaměřuje na oblasti informačních technologií, počítačové grafiky, elektroniky, telekomunikační techniky, robotiky a počítačových sítí. Projekt řeší potřeby absolventa - naučit samostatně vyhledávat řešení zadaného problému, flexibilitu, schopnost úvahy a rozhodování, práce v týmu a komunikační dovednosti v cizím jazyce.

V rámci projektu bude uplatněn evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). V rámci každé mobility budou uplatněny jedna až dvě jednotky výsledků učení, které budou přesně specifikovat rozsah požadovaných znalostí a současně způsob ověření dosažených znalostí.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 36 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 14 dnů.

Časový harmonogram stáží:

  • stáž v Banské Bystrici      25.09.2016 – 08.10.2016
  • stáž ve Varšavě                09.10.2016 – 22.10.2016
  • stáž v Krakově                 12.03.2017 – 25.03.2017
  • stáž v Bratislavě               26.03.2017 – 08.04.2017

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)


logo_msk.png, 10kB


Organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

prispevkova_organizace.png, 12kBKde nás najdete

Mapa
logo_skoly.png, 3,4kB

Opavská 1119/12
Ostrava-Poruba
708 61


GPS souřadnice parkoviště:

49.8307619N, 18.1847750E
N 49°49.84572', E 18°11.08650'
49°49'50.743"N, 18°11'5.190"E

Zobrazit úplný kontakt

Návštěvnost stránek

TOPlist

Školní rok 2016/2017

září 2016     říjen 2016     listopad 2016     prosinec 2016     leden 2017    
aktuální informace

Školní rok 2015/2016

září 2015     říjen 2015     listopad 2015     prosinec 2015     leden 2016    

únor 2016     březen 2016     duben 2016     květen 2016

Školní rok 2014/2015

září 2014     říjen 2014     listopad 2014     prosinec 2014     leden 2015    

únor 2015     březen 2015     duben 2015     květen 2015