Aktuální informace

Dny otevřených dveří

  • pátek 09.12.2016 od 09:00 - 18:00 hodin
  • sobota 10.12.2016 od 09:00 - 12:00 hodin
  • pátek 20.01.2017 od 09:00 - 18:00 hodin
  • sobota 21.01.2017 od 09:00 - 12:00 hodin


Informační leták je ke stažení zde.
Individuální prohlídka školy je možná po telefonické domluvě na čísle: 596 912 253.
Bližší informace ke studijním oborům Informační a komunikační technologie a Informační technologie.

Všichni zájemci o studium jsou srdečně vítáni.

Informace k přijímacímu řízení naleznete zde.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Mikulášská sbírka

V pondělí 5.12.2016 proběhne na naší škole Mikulášská sbírka na podporu dětí se zrakovým postižením. Vybraný finanční obnos obdrží Společnost pro ranou péči. Sbírka bude probíhat v budově školy a v ulicích města Ostravy. Bližší informace naleznete zde.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce maturitní zkouška byl vložen rozpis maturitních zkoušek pro termín Jaro 2017, který obsahuje termíny konání jednotlivých částí maturitní zkoušky. Tento rozpis je ke stažení také zde.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Školní zájezd do Londýna

V březnu příštího roku opět organizujeme poznávací zájezd do Londýna.
Termín: 22. - 26. 3. 2017, cena zájezdu 5840,-Kč (pro studenty do 17ti let včetně), 6080,-Kč (pro studenty od 18-ti let). Závaznou přihlášku se zálohou 3000,- Kč prosíme odevzdat do 15. 1. 2017.
Bližší informace u Mgr. Bardaševské a Mgr. Wiesnerové.

Mgr. Marcela Bardaševská

Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

Uběhl další rok a naše škola se již čtvrtým rokem zapojila do soutěže „Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje“ vyhlášené za podpory projektu s názvem „Motivace studentů ke studiu technických oborů“, který je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Zúčastnili se jí žáci 2. ročníku Lucie Solková, Michaela Bojková, Michaela Luptáková, Jakub Redl a Matěj Wludyka. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Soutěž hodnotila pětičlenná odborná porota.
Žáci zpracovali Závěrečnou práci na zadané úkoly soutěže, poster a prezentaci na téma Voda a ŽP MSK – Řeka Olše včera a dnes, kterou představili na závěrečném workshopu 11. listopadu 2016 na VŠB – TU Ostrava.

Projekt je podporován Evropskou unií, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Moravskoslezským krajem a VŠB–TU Ostrava, která soutěž organizovala. Soutěž probíhala od 1. května 2016 do 11. listopadu 2016.

Žákům byla soutěží přiblížena problematika technologie a hospodaření s vodou, jak po teoretické, tak po praktické stránce. V rámci soutěže se zúčastnili odborných exkurzí, přednášek a workshopů, pracovali v odborných laboratořích VŠB-TU.

Poděkování patří VŠB–TU Ostrava, Institutu environmentálního inženýrství za organizaci soutěže a za to, že nám umožnili se soutěže zúčastnit.

Mgr. Emília Justová

Turnaj ve florbalu 1. a 2. ročníků SŠ

Dne 16. 11. 2016 se v areálu SŠTD ve Vítkovicích konal turnaj ve florbalu 1. a 2. ročníků SŠ. Naše družstvo podlehlo v úvodu turnaje domácím těsně 2:4 (branky Kaloč, Holesch), pak hoši porazili přesvědčivě 1st IS Ostrava gymnázium 5:1 (Závičář, Kaloč 2x, Holesch 2x) a v posledním utkání podlehli velmi zkušenému týmu z Vítkovické SPŠ 0:6. Žáci předvedli velmi pěkný bojovný výkon ve všech 3 utkáních a skončili na 3. místě. Děkuji všem žákům za vzornou reprezentaci.

Školu reprezentovali:
Samuel Zvolenský, Jan Gřegoř, Matěj Šustek, Filip Šipoš, Dominik Kaloč, David Čermák, Adam Barabáš, Štěpán Havrlant, Nikolas Závičář, Filip Balušek, Ondřej Kupka, Jakub Lička, Lukáš Holesch, Ondřej Sivek a Dominik Peroutka.

Mgr. Michal Koníček

Středoškolská futsalová liga - I. kolo

Dne 11. 11. 2016 se v areálu SPŠEI v Moravské Ostravě konal turnaj ve futsalu. Naše mužstvo podlehlo pouze v úvodu turnaje domácím 1:2, přestože naši hoši měli nejen spoustu gólových příležitostí a dle mého názoru i herní převahu. Další 2 utkání byla už doslova brankovými hody. SŠZS Albrechtice porazili 16:4 a obávané hochy z Opavy (SOU stavební) porazili 8:1, přičemž už poločas 7:0 napověděl. Žáci předvedli velmi atraktivní herní kombinace a zaslouženě postoupili do dalšího kola z 2. místa. Děkuji všem žákům za vzornou reprezentaci.

Školu reprezentovali:
Jan Vaněk, Hynek Kubík, Jiří Macko, Jan Kuběna, Daniel Šumbera, Matyáš Blahuta, Jan Gřegoř, Petr Olšák, Daniel Mikšaník, Jan Ciesarík, Lukáš Tížek, Viktor Ulman, Ivo Pop, Filip Antonín.

Mgr. Michal Koníček

Turnaj ve volejbalu SŠ

Dne 9. 11. 2016 se v areálu Vítkovické střední průmyslové školy v Ostravě - Hrabůvce konal turnaj ve volejbalu SŠ. Naši hoši podlehli pouze výbornému družstvu ze SŠTD 0:2 (12:21, 16:21). S domácím družstvem remizovali po velkém boji 1:1 (21:17, 18:21) a SŠ stavební v úvodu turnaje také remizovali 1:1 (21:5, 16:21). Žáci předvedli hezký výkon ve všech 3 utkáních, skončili na pěkném 2. postupovém místě ze všech SOU a SOŠ v Ostravě do okresního kola. Děkuji všem žákům za vzornou reprezentaci.

Školu reprezentovali:
Jan Vaněk, Daniel Kravčík, Tomáš Lang, Radim Pospěch, Tomáš Moravec, Matěj Šustek, Samuel Zvolenský a Jakub Zapletal.

Mgr. Michal Koníček

Výměnná stáž žáků naší školy v rámci projektu Erasmus+

Ve dnech od 25. 9 do 8. 10. 2016 se 10 žáků ze třídy 3. A zúčastnilo projektu Erasmus + a měli jsme možnost vycestovat do zahraničí a to konkrétně na Slovensko do Bánské Bystrice. Cesta, ubytování, strava i všechny volnočasové aktivity byly hrazeny z peněz projektu. Každý z nás ještě k tomu dostal kapesné na zpříjemnění pobytu, což nám mile překvapilo. Vyjížděli jsme kolem 2 hodiny a v 7 jsme byli v cíli naší cesty - Stredná odborná škola informačných technológií, Bánská Bystrica. Ubytovali jsme se na domově mládeže, který se nacházel v areálu školy a připravovali jsme se na náročné 2 týdny, které nás čekaly. V rámci vyučování jsme se s mistrem odborné výuky panem Jánem Kasanem naučili konfigurovat základnovou stanici Telekomu, zjistili jsme jak fungují mikrovlny, podívali jsme se na vysílací stožár a druhý týden jsme zakončili pájením. Výuka probíhala vždy dopoledne a odpoledne jsme měli zajištěný pestrý program, např. bazény, lezecká stěna, představení ve Státní opeře, prohlídka města nebo laser game. Celý dvoutýdenní pobyt jsme zakončili prezentací, ve které jsme shrnuli všechny věci, které jsme dělali. Prezentovali jsme před vedením obou školy, což bylo pro většinu z nás značně stresující, ale zvládli jsme to všichni. Tímto bych chtěla za všechny poděkovat hlavně vedení školy za to, že jsme se tak skvělé akce mohli zúčastnit a taky panu Burešovi, že nám po celou dobu pobytu dělal zodpovědný dozor. Věřím, že i Vy se vrátíte z Erasmu plní nezapomenutelných zážitků a nových zkušeností.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Adéla Höferová (studentka 3. A)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Maturitní zkouška byl vložen seznam literálních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury pro maturitní období jaro 2017 a podzim 2017. Tento seznam je ke stažení také zde.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Maturitní zkouška byl vložen seznam témat školních zkušebních úloh z anglického jazyka pro maturitní období jaro 2017 a podzim 2017. Tento seznam je ke stažení také zde pro obor IT a IKT.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

logo projektuRegistrační číslo projektu:

2016-1-CZ01-KA102-023209

Název projektu:

Za odbornými znalostmi do EU

Období projektu:

01.09.2016 – 31.08.2017

Popis projektu:

Projekt Erasmus+ je zaměřen na realizaci výměnných stáží žáků naší školy do partnerských škol v zahraničí. Cílem projektového záměru je poznávání, získávání a vyměňování nových technických zkušeností a dovedností mezi žáky a pedagogickými pracovníky naší školy a žáky a pedagogických pracovníků partnerských škol. Projekt se zaměřuje na oblasti informačních technologií, počítačové grafiky, elektroniky, telekomunikační techniky, robotiky a počítačových sítí. Projekt řeší potřeby absolventa - naučit samostatně vyhledávat řešení zadaného problému, flexibilitu, schopnost úvahy a rozhodování, práce v týmu a komunikační dovednosti v cizím jazyce.

V rámci projektu bude uplatněn evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). V rámci každé mobility budou uplatněny jedna až dvě jednotky výsledků učení, které budou přesně specifikovat rozsah požadovaných znalostí a současně způsob ověření dosažených znalostí.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 36 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 14 dnů.

Časový harmonogram stáží:

  • stáž v Banské Bystrici      25.09.2016 – 08.10.2016
  • stáž ve Varšavě                09.10.2016 – 22.10.2016
  • stáž v Krakově                 12.03.2017 – 25.03.2017
  • stáž v Bratislavě               26.03.2017 – 08.04.2017

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)


logo_msk.png, 10kB


Organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

prispevkova_organizace.png, 12kBKde nás najdete

Mapa
logo_skoly.png, 3,4kB

Opavská 1119/12
Ostrava-Poruba
708 61


GPS souřadnice parkoviště:

49.8307619N, 18.1847750E
N 49°49.84572', E 18°11.08650'
49°49'50.743"N, 18°11'5.190"E

Zobrazit úplný kontakt

Návštěvnost stránek

TOPlist

Školní rok 2016/2017

září 2016     říjen 2016     aktuální informace

Školní rok 2015/2016

září 2015     říjen 2015     listopad 2015     prosinec 2015     leden 2016    

únor 2016     březen 2016     duben 2016     květen 2016

Školní rok 2014/2015

září 2014     říjen 2014     listopad 2014     prosinec 2014     leden 2015    

únor 2015     březen 2015     duben 2015     květen 2015